Počet záznamů: 1

Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu

 1. 1.
  0359594 - UEK-B 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Marek, Michal V. - Ač, Alexander - Apltauer, J. - Bodlák, L. - Burešová, Renata - Cienciala, E. - Cudlín, Pavel - Cudlínová, Eva - Czerný, Radek - Čížková, Hana - Dubrovský, Martin - Dušek, Jiří - Exnerová, Z. - Havránková, Kateřina - Henžlík, V. - Janderková, J. - Janouš, Dalibor - Lapka, Miloslav - Macků, J. - Matějka, K. - Pavelka, Marian - Pechar, Libor - Pokorný, Jan - Pokorný, Radek - Schneider, J. - Stará, Lenka - Středa, T. - Šefrna, L. - Taufarová, Klára - Tomášková, Ivana - Urban, Otmar - Vyskot, I. - Zatloukal, V. - Zemek, František - Zitová, Martina
  Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu.
  [Carbon in the Ecosystems of the Czech Republic under Changing Climate.]
  Praha: Academia, 2011. 253 s. Živá příroda. ISBN 978-80-904351-1-7; ISBN 978-80-200-1876-2
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/2D1/70/08; GA MŽP(CZ) SP/2D1/93/07; GA MŽP SM/640/18/03
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: carbon cycle * climate changes * ecosystem management * air pollutant emission reduction * environment
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Kniha nabízí ucelený pohled na cyklus uhlíku v podmínkách ČR, a to především v kontextu antropogenní klimatické změny. Úvod knihy pojednává o projevech globální změny klimatu, jeho příčinách a důsledcích. Kapitola věnující se scénářům vývoje globální změny klimatu aplikuje globální klimatické modely na podmínky ČR a odhaluje předpokládané změny vybraných klimatických prvků (např. průměrné teploty nebo úhrnu srážek) na území ČR. Další kapitoly se zabývají jak ekofyziologickými aspekty ukládání uhlíku, tak jeho toky mezi lesním, lučním, mokřadním a polním ekoysystémem a atmosférou a kvantifikují primární produkci těchto ekoysystémů. Pozornost je věnována i změnám ve využívání krajiny z hlediska uhlíkových emisí. Atmosférický a ekofyziologický pohled na tok uhlíku je doplněn o socio-ekonomické šetření, které vyhodnocuje vnímání globálních změn klimatu v české společnosti. Knihu uzavírá kapitola, která hodnotí ukládání uhlíku v systému celospolečenských funkcí lesů.

  The book provides a comprehensive insight into carbon cycle under environmental conditions of the Czech Republic, especially in the context of anthropogenic climate change. Introduction of the book is concerned with global climate change, its causes and consequences. Global climatic models applied to the conditions of the Czech Republic frame a chapter about climate change scenarios. Next chapters of the book are concerned with ecophysiological aspects of carbon storing as well as carbon fluxes between forest, grassland, wetland and agroecosystem and atmosphere and primary productions of these main ecosystems are quantified. Land-use changes, from the point of view of carbon emissions, are also mentioned here. Socio-economic investigations, which evaluate climate changes perception in the Czech society, form an integral part of atmospheric and ecophysiological look on carbon fluxes. Final chapter evaluates carbon storing in the system of all-society forest function.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197352