Počet záznamů: 1

Sociální kapitál a legitimita demokracie v ČR

 1. 1.
  0359579 - SOU-Z 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šafr, Jiří - Sedláčková, Markéta
  Sociální kapitál a legitimita demokracie v ČR.
  [Social capital and legitimacy of democracy in Czech Republic.]
  Demokracie jako hodnota a problém. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 - (Holá, M.), s. 98-103. ISBN 978-80-7372-707-9.
  [Demokracie jako hodnota a problém. Liberec (CZ), 22.10.2010]
  Grant CEP: GA MŠk 2D06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: social capital * trust * democracy
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Příspěvek sleduje vztah legitimity demokracie a kolektivního sociálního kapitálu. Analýza dat z výzkumu ISSP 2004 ukazuje, že v České republice je afektivní legitimita demokracie primárně ovlivněna politickou kulturou v její vertikální dimenzi a důvěrou v instituce. U horizontální dimenze lze pozitivní souvislost nalézt pouze s kulturní složkou sociálního kapitálu, reprezentovanou tolerancí a sociální důvěrou, zatímco občanská participace nemá na postoje k demokracii vliv.

  The paper treats the relation between legitimacy of democracy and social capital. Analysis of the ISSP 2004 survey shows that in the Czech Republic the affective legitimacy of democracy is primarily influenced by political culture in its vertical dimension and trust in institutions. As for the horizontal dimension of political culture we can find only impact of cultural part of social capital, tolerance and social trust, whereas the civic participation has no effect to attitudes to democracy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197340