Počet záznamů: 1

Popeloviny ze spalovny komunálního odpadu jako alternativní palivo cementové malty

 1. 1.
  0359507 - UCHP-M 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Keppert, M. - Pavlík, Z. - Vejmelková, E. - Černý, R. - Šyc, Michal
  Popeloviny ze spalovny komunálního odpadu jako alternativní palivo cementové malty.
  [Ash Materials from Municipal Solid Waste Incinerators as Alternative Filling Agent of Cement Mortar.]
  Stavební obzor. Roč. 20, č. 3 (2011), s. 74-77 ISSN 1210-4027
  Grant CEP: GA MŠk 7F09018
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: crude ash * cementum * waste
  Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu

  Popeloviny ze spaloven tuhého komunálního odpadu se skládkují nebo se po úpravě používají jako materiál pro náspy a zásypy. Analogicky k popelovinám ze spalování uhlí se nabízí možnost jejich využití jako jemného kameniva v cementových maltách a betonech.

  Ashes generated by Municipal Solid Waste Incinerators are nowadays dumped or used as material for backfills and embankments. Their utilization as aggregates in cementitious materials is an alternative, inspired by similar usage of coal fly ashes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197286