Počet záznamů: 1

Simulace parciální oxidace biomasy

 1. 1.
  0359416 - UCHP-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tukač, V. - Hanika, Jiří - Veselý, Václav - Kovač, D. - Lederer, J.
  Simulace parciální oxidace biomasy.
  [Simulation of Biomass Partial Oxidation.]
  Sborník přednášek. Praha: M+P Copier, 2011, s. 173-180. ISBN 978-80-02-02311-1.
  [Chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2011 . Technologie . Ropa . Biopaliva . Petrochemie . Polymery . Bezpečnost . Prostředí . /20./. Kouty nad Desnou (CZ), 11.04.2011-13.04.2011]
  Grant CEP: GA MPO 2A-2TP1/024
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: biomass partial oxidation * rape meal * chemical equilibrium model
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://www.aprochem.cz/

  Cílem práce bylo matematické modelování variant složité chemické rovnováhy při zplyňování olejové suspenze bioodpadu v poloprovozním reaktoru. Výsledky simulací byly porovnány s poloprovozními experimenty zplyňování suspenze řepkového šrotu ve výševroucí frakci uhlovodíků tak, aby byly použitelné pro návrh a zvětšování měřítka reaktoru pro takový proces.

  Paper was focussed to mathematical modelling of complex chemical equilibrium playing role during gassification of biomass in oil suspension in pilot plant reactor. Simulation results were compared with pilot plant experiments with rape meal suspension in high boiling hydrocarbon fiction. Data are usefull for process design and reactor scale-up.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197209