Počet záznamů: 1

Žižka po Žižkovi

 1. 1.
  0359345 - UJC-A 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Černá, Alena M.
  Žižka po Žižkovi.
  [Žižka after Žižka.]
  Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha: Paseka, 2011, s. 299-305. ISBN 978-80-7432-099-6
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: etymology * semantics * surname * Old Czech * Middle Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  K původu a významu výrazu, výskyt do konce 15. stol. a později, význam odvozených slov (sloveso žižkovati), výskyt v propriální sféře.

  On the origin and meaning of the expression/surname "Žižka", its occurence till the end of the 15th c. and later; the meaning of derived words (the verb "žižkovati"), the occurence in the proprial sphere.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197145