Počet záznamů: 1

Vacuolar and cytosolic cytokinin dehydrogenases of Arabidopsis thaliana: heterologous expression, purification and properties

 1. 1.
  0359304 - UEB-Q 2011 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kowalska, M. - Galuszka, Petr - Frébortová, Jitka - Šebela, M. - Béres, Tibor - Hluska, T. - Šmehilová, M. - Bilyeu, K. D. - Frébort, Ivo
  Vacuolar and cytosolic cytokinin dehydrogenases of Arabidopsis thaliana: heterologous expression, purification and properties.
  Phytochemistry. Roč. 71, č. 17 (2010), s. 1970-1978 ISSN 0031-9422
  Grant CEP: GA ČR GA301/08/1649
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Arabidopsis thaliana * Pichia pastoris expression system * Electron acceptor
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 3.150, rok: 2010

  Katabolismus cytokininů je klíčovou součástí hormonální regulace, a přispívá ke kontrole aktivních forem cytokininů a jejich buněčné distribuci. Enzym katalyzující ireversibilní štěpení vazby u N6 postranního řetězce cytokininů je flavoprotein označovaný jako cytokinindehydrogenasa (CKX, EC 1.5.99.12). Různé CKX také vykazují slabou cytokininoxidasovou aktivitu, molekulární kyslík je ovšem poměrně špatný elektronový akceptor. Genová rodina CKX u A. thaliana zahrnuje sedm členů. Tato studie se zabývá purifikací a charakterizací všech nesekretovaných forem CKX enzymů a jejich substrátových specifit vzhledem k jejich lokalizaci. Vakuolární AtCKX1 a AtCKX3 byly produkovány v P. pastoris a cytosolický enzym AtCKX7 byl exprimován v E. coli. Všechny izolované formy preferovaly jako elektronový akceptor syntetické látky, zejména kyanoželezitan draselný a 2,3-dimetoxy-5-methyl-1,4-benzochinon, kyslík byl v porovnání slabším akceptorem elektronů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197109