Počet záznamů: 1

Vladimír Boublík, Duchovní deník

 1. 1.
  0359247 - FLU-F 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Skalický, K. - Žůrek, Jiří
  Vladimír Boublík, Duchovní deník.
  [Vladimir Boublik, Spiritual diary.]
  Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011. 246 s. ISBN 978-80-7412-064-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Vladimir Boublik * diary * theology of 20th century
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Publikace je komentovaným vydáním deníku předního českého teologa 20. stol. Vladimíra Boublíkova. Je vybavena odpovídajícím poznámkovým aparátem, který umožňuje pochopit Boublíkovy myšlenky v jejich historickém, společenském a teologickém kontextu. Publikace je proto jednak úvodem k pochopení obsáhlého teologické díla Vladimíra Boublíka, jednak přispívá k dějinám české teologie a rozvoji spirituální teologie.

  This publication is a commented edition of a diary of Vladimír Boublík, a notable Czech theologian of 20th century. It is provided with adequate notes and comments that enable the readers to understand Boublik's ideas in its historical, social and theological context. The publication is therefore both an introduction to the understanding of the complex theological works of Vladimir Boublik and contributes to the history of Czech theology and development of spiritual theology.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197065