Počet záznamů: 1

Aerosolové nanočástice vznikající při plazmové depozici

 1. 1.
  0359213 - UCHP-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ždímal, Vladimír - Moravec, Pavel - Doležal, B. - Brožek, Vlastimil - Neufuss, Karel
  Aerosolové nanočástice vznikající při plazmové depozici.
  [Aerosol Nanoparticles Formed during Plasma Deposition.]
  Sborník přednášek. Praha: M+P Copier, 2011, s. 591-598. ISBN 978-80-02-02311-1.
  [Chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2011 . Technologie . Ropa . Biopaliva . Petrochemie . Polymery . Bezpečnost . Prostředí . /20./. Kouty nad Desnou (CZ), 11.04.2011-13.04.2011]
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FR-TI1/548
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: plasma deposition * metallic nanoparticles * aerosol spectrometers
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://www.aprochem.cz/

  V práci jsou představeny výsledky pilotních měření úletů jemné a ultrajemné frakce aerosolových částic při plazmové depozici některých kovových materiálů s použitím plazmatronu WSP zkonstruovaného v ÚFP AV ČR. V této práci jsme se soustředili na studium ultrajemných částic uvolněných při daném procesu do aerosolové fáze jako vedlejší produkt. Rozdělení velikosti aerosolových částic bylo studováno v pseudoreálném čase pomocí nejmodernějších aerosolových spektrometrů provozovaných v ÚCHP AV ČR. Bylo ověřeno, že dané spektrometry jsou schopné obstát při odběrech v blízkosti vysokoteplotního plazmatu a produkovat smysluplné výsledky. V práci jsou diskutovány možnosti produkce aerosolových nanočástic definovaného složení a vlastností technikou plazmatronu.

  Results of pilot-plant experiments on a plasmatron WSPR constructed at the Institute of IPP AS CR are shown in this paper, dealing with plasma deposition of the ultrafine and fine aerosol fractions of some metallic materials. In this work we concentrated on its side-product investigating the ultrafine particles released during the process into the aerosol phase. The aerosol particle size distribution was studied in a near real time using the state-of-the-art aerosol spectrometers operated by the ICPF AS CR. It was verified that these instruments are able to take aerosol samples in the close vicinity of a high-temperature plasma and still provide sensible results. In the present work we discussed the possibility to produce aerosol nanoparticles of a defined composition and properties by the plasmatron technique.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197044