Počet záznamů: 1

Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského

 1. 1.
  0359150 - SLU-S 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Černý, Marcel - Suchý, J. - Šěn, F. - Ulbrechtová, Helena - Vlášek, J.
  Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského.
  [The Traces of Jakub Bart-Ćišinski in Prague.]
  Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i: Praha: Společnost přátel Lužice, 2010. 367 s. Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada, 32. ISBN 978-80-86420-39-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Sorbian-Czech translations * Bart-Ćišinski, Jakub (1856-1909) * Sorbian literature * Černý , Adolf (1864-1952) * Šretrová, Bohumila (1905-1994)
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Monografie se skládá ze dvou oddílů: 1. Souboru vědeckých studií; je věnován různým pražským (českým) aspektům života a díla významného lužickosrbského básníka J. Barta-Ćišinského: Adolf Černý o životě a díle Jakuba Barta-Ćišinského (Petr Kaleta), Jakub Bart-Ćišinski v českém prostředí: literárněhistorická recepce a překlady (Helena Ulbrechtová), Poezie Jakuba Barta-Ćišinského (Josef Suchý), O zvukové výstavbě poezie Jakuba Barta-Ćišinského (Josef Vlášek), Modernistické tendence v lužické literatuře (Josef Vlášek), Sbírka „Swětło z wyšiny“ aneb Ćišinski a literární moderna (Franc Šěn) a Zrození básníka v románu Bohumily Šretrové „Chcu domoj“ (Marcel Černý). Připojena je bibliografie (I. Český kontext života a díla Jakuba Barta-Ćišinského, II. Texty Jakuba Barta-Ćišinského přeložené do češtiny). 2. Lužickosrbsko-české antologie básnických textů; tvoří jej zrcadlově vydávané ukázky z Ćišinského poezie (lužickosrbský originál – český překlad).

  The monograph consists of two sections: 1. A set of secondary research articles, devoted to various Prague (Czech) aspects of the life of the Sorbian poet J. Bart-Ćišinski: Adolf Černý on the life and work of Jakub Bart-Ćišinski (Petr Kaleta), Jakub Bart-Ćišinski in the Czech surroundings: literary-historical reception and translations (Helena Ulbrechtová), The poetry of Jakub Bart-Ćišinski (Josef Suchý), On the sound structure of Jakub Bart-Ćišinski’s poetry (Josef Vlášek), Modernist tendencies in Sorbian literature (Josef Vlášek), The collection “Swětło z wyšiny” or Ćišinski and literary modernity (Franc Šěn) and The birth of a poet in Bohumila Šretrová’s novel “Chcu domoj” (Marcel Černý). The book also contains bibliography (I. The Czech context of the life and work of Jakub Bart-Ćišinski; II. The texts of Jakub Bart-Ćišinski translated into Czech). 2. A Sorbian-Czech anthology of poetic texts, consisting of mirror-version translations of selections from Ćišinski’s poetry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196987