Počet záznamů: 1

Znanstveni projekt Nova tehnologija dobivanja molekulski tiskanih polimernih materijala (2007-2011)

 1. 1.
  0359136 - UCHP-M 2012 RIV HR scr J - Článek v odborném periodiku
  Bogdanić, Grozdana - Erceg-Kuzmić, A. - Wichterle, Ivan
  Znanstveni projekt Nova tehnologija dobivanja molekulski tiskanih polimernih materijala (2007-2011).
  [Research Project Novel Technology of Preparation of Molecularly Imprinted Polymeric Materials (2007-2011).]
  Polimeri: casopis za plastiku i gumu. Roč. 31, 3-4 (2010), s. 153-156 ISSN 0351-1871
  Grant ostatní:MZOŠ(HR) 061-0000000-3029
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: molecularly imprinted materials * technology of preparation * polymer
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-79953317437&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=wichterle%2ci&sid=S8p4L3PCuDwwJ7-RecB993r%3a110&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28wichterle%2ci%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=AUTHOR-NAME(wichterle,i)

  Znanstveni projekt Nova tehnologija dobivanja molekulski tiskanih polimernih materijala (Projekt No. 061–0000000–3029) je projekt INA-Industrije nafte d. d., Sektora razvoja rafinerija i marketinga (ranije INA-Industrija nafte d. d., Razvoj i istraÞivanje), kojeg sufinancira MZOŠ RH. Projekt je istraÞivaèka cjelina u skladu s osnovnim djelatnostima Ine. Nastavak je prethodnih istraÞivanja koja je takoðer sufinancirao MZOŠ kroz projekte “Novi polimeri za posebne namjene” (1997.–2001.) i “Reaktivni polimeri za specijalne namjene (2002.–2006.)”.

  This article contains the report on the project No. 061-0000000-3029 (joint project: INA Industry + Ministry of Science, Education and Sport of Republic Croatia): „Novel technology of preparation of molecularly imprinted polymeric materials“ over the period 2007-2011.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196976