Počet záznamů: 1

Oxalic Acid Sensors Based on Sol-Gel Nanostructured TiO2 Films

  1. 1.
    0359058 - UCHP-M 2012 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Morozová, Magdalena - Klusoň, Petr - Krýsa, J. - Gwenin, Ch. - Šolcová, Olga
    Oxalic Acid Sensors Based on Sol-Gel Nanostructured TiO2 Films.
    Journal of Sol-Gel Science and Technology. Roč. 58, č. 1 (2011), s. 175-181 ISSN 0928-0707
    Grant CEP: GA ČR GD203/08/H032; GA ČR GA104/09/0694; GA AV ČR KAN400720701
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
    Klíčová slova: titanium oxide * photo-electrochemical oxidation * oxalic acid
    Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
    Impakt faktor: 1.632, rok: 2011

    Titanium (IV) oxide semiconducting layers were prepared by means of the templated sol-gel method and deposited on conductive ITO substrates. The films were described by a series of techniques involving X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, X-ray reflectivity (XRR), atomic force microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM) and ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis). The photo-excitation properties of the films were characterized by electrochemical tests and evaluated from the obtained polarization curves.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196928