Počet záznamů: 1

Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum

 1. 1.
  0359001 - UACH-T 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Škoda, R. - Klementová, Mariana - Čopkajová, R.
  Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum.
  [Study of zircon from alkali syenite near Naloučany, moldanubicum.]
  Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické. Roč. 94, č. 1 (2009), s. 47-59 ISSN 1211-8796
  Grant CEP: GA AV ČR KJB301630801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: zircon * typology * radiation damage * metamictization * fluid interaction
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Jemnozrnná centrální část alkalicko-živcového syenitu z Naloučan je extrémně obohacena Zr, Th a U. V této části je obsažen zirkon až 5%. Zirkon vytváří krátce sloupcovité euhedrální krystaly o velikosti 100 až 350 mikronů s uniformní morfolgií. Je u nich vyvinuto základní prisma (100) a z pyramidálních ploch dominuje (101). Často se také vyskytují méně zřetelné (110), (301), (211) a (121). Podle Pupinovy klasifikace je můžeme tyto zirkony zařadit do skupin S25-S24, což indikuje vysokou krystalizační teplotu cca 850°C. V BSE byly pozorovány čtyři odlišné partie. I) Střed zirkonu tvoří jádro uzavírající hojné inkluze thoritu. V jádru se často vyskytují II) tmavé hydratované partie s vyšším obsahem Ca, Fe, Al a Ti, které postupují podél trhlin. Okraj zrna ohraničuje III) úzký homogenní lem. Mezi středem a lemem jsou v mnoha zrnech vyvinuty IV) světlé homogenní nebo slabě zonální partie. Na základě obsahu U a Th bylo vypočteno radiační poškození.

  The fine-grained part of alkali-feldspar syenite near Naloučany is extremely enriched in Zr, Th and U. In these parts the zircon content reach 5 percent. The zircon forms euhedral crystals 100 do 350 micrometers in size with uniform typology. Among crystal faces dominate prism (100) and pyramid (101). The prism (110) and pyramids (301), (211), and (121) are less evolved. According Pupins classification studied zircons fall into S24-S25 indicated crystallization temperature about 850 oC and confirmed high alkalinity. In the BSE four different parts of zircon were observed: i) central part with inclusions of thorite, ii) dark parts propagating along fractures, iii) homogeneous rim, and iv) bright zones between central part and rim. The dark parts contain higher concentrations of Ca, Fe, Al and Ti. Based on the U and Th content the radiation damage was calculated.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196883