Počet záznamů: 1

Comparison of Ultrafine Atmospheric Aerosols in Prague and Budapest

 1. 1.
  0358964 - UCHP-M 2011 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Matějková, Daniela - Borsós, T. - Ždímal, Vladimír - Salma, I. - Schwarz, Jaroslav - Smolík, Jiří
  Comparison of Ultrafine Atmospheric Aerosols in Prague and Budapest.
  [Porovnání ultrajemných atmosférických aerosolů v Praze a Budapešti.]
  Sborník konference. Praha: Česká aerosolová společnost, 2009, s. 11-14. ISBN 978-80-86186-20-7.
  [Konference České aerosolové společnosti /10./. Čejkovice (CZ), 12.11.2009-13.11.2009]
  Grant CEP: GA MŠk MEB040916
  Klíčová slova: atmospheric aerosols * measurement * particle size distribution
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Data measured in Prague suburbs and Budapest city center have been compared in the time period from November 1, 2008 until August 31, 2009 in the size range from 10 nm to 1 µm. Total average particle number concentrations were calculated, 6.8×103 particles/cm3 in Prague, and 1.3×104 particles/cm3 in Budapest. The size distributions were mostly bimodal with the mode located either in the Aitken (25–100 nm) or in the accumulation mode range (> 100 nm). When new particle formation started in the atmosphere, the nucleation mode (< 25 nm) appeared growing from the lowest detectable sizes upwards.

  Data měřená v předměstí Prahy a v centru Budapešti byly porovnány od 1. listopadu 2008 do 31.srpna 2009 ve velikostním intervalu od 10 nm do 1 mikrometru. Celkové průměrné koncentrace byly vypočteny na 6,8 × 103 particles/cm3 v Praze a 1,3 × 104 particles/cm3 v Budapešti. Velikostní početní distribuce byly většinou bimodální buď v Aitkenově módu (25-100 nm), nebo akumulačním módu (větší než 100 nm). Když docházelo ke vzniku nových částic v atmosféře, objevil se nukleační mód (menší než 25 nm) a částice dále rostly.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196856