Počet záznamů: 1

Význam povrchové analýzy křemenných zrn pro studium geneze nezpevněných sedimentů

 1. 1.
  0358946 - GLU-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Křížová, L. - Křížek, M. - Lisá, Lenka
  Význam povrchové analýzy křemenných zrn pro studium geneze nezpevněných sedimentů.
  [Applicability of quartz grains surface analysis to the study of the genesis of unlithified sediments.]
  Geografie. Sborník české geografické společnosti. Roč. 116, č. 1 (2011), s. 59-78 ISSN 1212-0014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: exoscopy * accumulation landforms * weathering * sediments
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 1.021, rok: 2011
  http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2011/04/g11-1-4krizova_krizek_lisa.pdf http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2011/04/g11-1-4krizova_krizek_lisa.pdf

  Článek shrnuje poznatky ze studia povrchových textur křemenných zrn. Pro studium byly vybrány referenční vzorky z nezpevněnných sedimenty rozdílné ale známé geneze. Statisticky byly potom vyhodnoceny textury které jsou pro daný typ genetického procesu typické.

  The article deals withgenetic types of unlithified sediments and their characteristics with emphasis on quartz grain surface microrelief. Reference samples were choosen from geomorphological landforms of known origin. The significant structures typical for each type of proceeses taking place during the origin were than described.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196843