Počet záznamů: 1

Klášter cisterciaček na Starém Brně v letech 1378-1419 ve světle listinného materiálu fondu E 9 Moravského zemského archivu v Brně

 1. 1.
  0358936 - HIU-Y 2012 RIV PL cze M - Část monografie knihy
  Krafl, Pavel
  Klášter cisterciaček na Starém Brně v letech 1378-1419 ve světle listinného materiálu fondu E 9 Moravského zemského archivu v Brně.
  [Monastery of the Cistercian-nuns in Old Brno in 1378-1419 in Light of the Document Material of the Fund E 9 of the Moravian Archive in Brno.]
  Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku). Bydgoszcz-Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 2010 - (Radzimiński, A.; Karczewski, D.; Zyglewski, Z.), s. 459-468. ISBN 978-83-231-2519-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Cistercians * monastery * Moravia * Middle Ages * Brno * nuns * church * document
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Text popisuje listinný materiál fondu E 9 Moravského zemského archivu jako pramen k dějinám kláštera cisterciaček na Starém Brně pro dobu vlády Václava IV.

  The text describes document material of E 9 fund of the Moravian Archive as a source to the history of Cistercian-nuns monastery in Old Brno at the time of the Venceslas IV.´s reign.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196834