Počet záznamů: 1

Effect of gas injection during LH wave coupling at ITER-relevant plasma–wall distances in JET

 1. 1.
  0358927 - UFP-V 2011 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Ekedahl, A. - Rantamäki, K. - Goniche, M. - Mailloux, J. - Petržílka, Václav - Alper, B. - Baranov, Y. - Basiuk, V. - Beaumont, P. - Corrigan, G. - Delpech, L. - Erents, K. - Granucci, G. - Hawkes, N. - Hobirk, J. - Imbeaux, F. - Joffrin, E. - Kirov, K. - Loarer, T. - McDonald, D. - Nave, M.F.F. - Nunes, I. - Ongena, J. - Parail, V. - Piccolo, F. - Rachlew, E. - Silva, C. - Sirinelli, A. - Stamp, M. - Zastrow, K.D. - JET EFDA, Contributors.
  Effect of gas injection during LH wave coupling at ITER-relevant plasma–wall distances in JET.
  [Účinky vstřiku plynu na vazbu LH vlny na JETu při ITER relevantních vzdálenostech stěna - plazma.]
  Plasma Physics and Controlled Fusion. Roč. 51, č. 4 (2009), 044001-17 ISSN 0741-3335
  Grant CEP: GA MŠk LA08048
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: gas injection * LH wave * plasma
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 2.409, rok: 2009

  Good coupling of lower hybrid (LH) waves has been demonstrated in different H-mode scenarios in JET, at high triangularity and at large distance between the last closed flux surface and the LH launcher (up to 15 cm).

  Byla demonstrována dobrá vazba dolně hybridních (LH) vln v různých H-módu scenáriích na JETu, při velké triangularitě a při velké vzdálenosti mezi posledním uzavřeným magnetickým povrchem a LH anténou (až 15 cm).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196830