Počet záznamů: 1

Robustní mnohorozměrná statistika v genetických aplikacích

 1. 1.
  0358882 - UIVT-O 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kalina, Jan
  Robustní mnohorozměrná statistika v genetických aplikacích.
  [Robust Multivariate Statistics in Genetic Applications.]
  Informační bulletin České statistické společnosti. Roč. 22, č. 1 (2011), s. 13-19 ISSN 1210-8022
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: robustní metody * vícerozměrná statistika * genetický výzkum * metoda MWCD * sekvence
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  Článek popisuje možnosti použití robustních statistických metod v genetickém výzkumu. V obecné situaci jsme zjistili, že standardní postupy pro zpracování obrazové informace měřené technologií microarrays jsou příliš citlivé vůči přítomnosti odlehlých pozorování. V konkrétní studii, která probíhá v Centru biomedicínské informatiky, proto aplikujeme metody robustní statistiky na analýzu obrazu a na klasifikační analýzu pro zpracování naměřených genových expresí. Dále zde popíšeme odhad metodou MWCD pro střední hodnotu a varianční matici mnohorozměrných dat, s jehož pomocí získáme robustní metodu pro klasifikační analýzu založenou na implicitním vážení jednotlivých pozorování.

  The paper describes possible applications of robust statistical methods in genetic research. Standard approaches for the analysis of images measured by the microarrays technology turn out to be too sensitive with respect to outliers in the data. Therefore in a genetic study at the Centre of Biomedical Informatics we apply robust statistical methods to image analysis and classification analysis of gene expression measurements. Further we describe the MWCD estimator of multivariate location and scatter, which is used to obtain a robust classification analysis method based on implicit weighting of individual observations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196798