Počet záznamů: 1

Aplikace centralizovaného telemetrického řídícího systému pro decentralizované čištění odpadních vod

 1. 1.
  0358829 - BU-J 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Holba, Marek - Plotěný, K. - Sládek, R. - Tomšů, J.
  Aplikace centralizovaného telemetrického řídícího systému pro decentralizované čištění odpadních vod.
  [Centralized telemetric control system of decentralized wastewater treatment systems.]
  Vodní hospodářství. Roč. 60, č. 12 (2010), s. 347-349 ISSN 1211-0760
  Grant CEP: GA MZe QH81012; GA MŠk 1M0571
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: decentralized treatment * wastewater * centralized telemetric control system
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Příspěvek definuje provozní stavy maých čistíren odpadních vod a popisuje způsob monitoringu těchto stavů při různě složitých variantách návrhu jak z ekonomického tak z technického hlediska. Dále je v příspěvku představena architektura monitorovacího systému s koncepčním řešením předpokládajícím telemetrické stanovení kontroly stavů na čistírně tak, aby sledování provozních funkcí a parametrů čistírny optimálně vystihovalo efektivitu čistícího procesu a současně bylo umožněno dálkové řízení základních procesů.

  The manuscript defines working state of small wastewater treatment plants and describes the monitoring method during different level of design difficulty both from economical and technical point of view. The monitoring system architecture is introduced together with conceptual solution of telemetric method of process control at the wastewater treatment plant. The architecture describes the optima monitoring of operational functions and parameters of the plant in order to optimize treatment process together with telemetric control of the basic processes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196761