Počet záznamů: 1

Financování vědy jako hodnotová volba

 1. 1.
  0358748 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Filáček, Adolf
  Financování vědy jako hodnotová volba.
  [Financing of Science as Value Choice.]
  Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha: Filosofia, 2010, s. 279-306. ISBN 978-80-7007-348-3
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA900090803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Science policy * European Research Area * critique of objectivism * ethics in science * financing of science
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek se zabývá vybranými hodnotovými problémy vědní a výzkumné politiky EU souvisejícími s financováním vědy. Je zde poukázáno na roli centrální administrace vědy ze strany Evropské komise, úlohu Rámcových programů EU, a na důsledky pro vědní politiku v ČR.

  The article deals with selected problems of science and research policy of the EU relevant to ethical aspects of financing R&D. The study points out the role of the central administration of science by the European Commission, the function of the Framework Programs of the EU, and its consequences for the science policy in the Czech Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196694