Počet záznamů: 1

Přístup judaismu k etice vědy a příklad výzkumu kmenových buněk

 1. 1.
  0358725 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kučírek, Jiří - Kučera, T.
  Přístup judaismu k etice vědy a příklad výzkumu kmenových buněk.
  [Approach of Judaism to Ethics of Science and Example of Research on Stem Cells.]
  Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha: Filosofia, 2010, s. 235-245. ISBN 978-80-7007-348-3
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA900090803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: judaism * stem cells
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Text sestává ze dvou částí, z nichž první je věnována vztahu judaismu k vědění a specifikům židovstva v českých zemích. Druhá část se zabývá otázkou výzkumu kmenových buněk z hlediska tradičního a progresivního judaismu.

  The text consists of two parts the first of which deals with the relation of Judaism to understanding and the specific situation of Jewry in the Czech Lands. The other part focuses on the problem of research on stem cells from the perspective of the traditional and the progressive Judaism.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196674