Počet záznamů: 1

Fenomenologická reflexe etiky vědy

 1. 1.
  0358722 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Drozenová, Wendy - Hála, Vlastimil - Hogenová, A. - Pokorný, Martin
  Fenomenologická reflexe etiky vědy.
  [Phenomenological Reflexion of Ethics of Science.]
  Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha: Filosofia, 2010, s. 101-120. ISBN 978-80-7007-348-3
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA900090803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Emanuel Rádl * concept of truth * critique of positivism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Text se zabývá vlivem fenomenologie na českou etiky vědy se zvláštním zřetelem na dílo Jana Patočky. Skládá se z těchto částí: Husserlova kritika vědy, Patočkovy úvahy o vědě a technice, Role vědecko- technické inteligence a Principy vědecké morálky podle J. Patočky.

  The text deals with influence of phenomenology on Czech ethics of science with a special respect to J. Patočka. It contains these parts: Husserl's critique of science, Patočka's reflections on science and technology, Role of scientific-technical intelligence and Principles of ethics in science according to J.Patočka.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196671