Počet záznamů: 1

T.G. Masaryk a "zakladatelské" rysy české etiky vědy: mezi pozitivismem a náboženstvím. Klíčový význam T.G.Masaryka pro konstituování tradice v české etice vědy

 1. 1.
  0358712 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Drozenová, Wendy - Lášek, Jan Blahoslav
  T.G. Masaryk a "zakladatelské" rysy české etiky vědy: mezi pozitivismem a náboženstvím. Klíčový význam T.G.Masaryka pro konstituování tradice v české etice vědy.
  [T.G. Masaryk and Founding Features in the Czech Ethics of Science: Between Positivism and Religion. The Key Importance of T.G. Masaryk for Constituting of Tradition in the Czech Ethics of Science.]
  Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha: Filosofia, 2010, s. 23-28. ISBN 978-80-7007-348-3
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA900090803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: T.G.Masaryk * positivism * religion * tradition
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Text uvádí do problematiky pojetí vědy v českém prostředí, všímá si souvislostí mezi myšlenkami J.A.Komenského, B.Bolzana a T.G.Masaryka, který měl mimořádný význam pro etiku vědy v tradici českého myšlení: Bolzanův vliv na Masaryka byl přitom zprostředkován působením jeho žáků.

  The text introduces the issue of conception of the science in the Czech community, it notices the links between the thoughts by Comenius, B.Bolzano and T.G.Masaryk who was of significant importance for ethics of science in traditions of the Czech thinking: Bolzano's influence on Masaryk was intermediated by Bolzano's followers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196668