Počet záznamů: 1

T.G. Masaryk a "zakladatelské" rysy české etiky vědy: mezi pozitivismem a náboženstvím: Česká encyklopedie a boj o Rukopisy

 1. 1.
  0358704 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Drozenová, Wendy - Kučírek, Jiří
  T.G. Masaryk a "zakladatelské" rysy české etiky vědy: mezi pozitivismem a náboženstvím: Česká encyklopedie a boj o Rukopisy.
  [T.G. Masaryk and Founding Features in the Czech Ethics of Science: Between Positivism and Religion. Czech Encyclopedia and Fight of Manuscripts.]
  Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha: Filosofia, 2010, s. 34-59. ISBN 978-80-7007-348-3
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA900090803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Czech encyclopedia * fight of manuscripts * the truth in the science
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Podkapitola připomíná význam boje o Rukopisy pro založení české etiky vědy a pro chápání pravdy ve vědě, které se dostalo do konfliktu s českým nacionalismem. Tyto události poznamenaly přípravu první české vědecké encyklopedie, Ottova naučného slovníku.

  The subchapter recalls the importance of the fight of Manuscripts for Founding of Czech ethics of science and for understanding the truth in science; it came into conflict with Czech nationalism. These events had consequences for preparing of the first Czech encyclopedia (Otto's encyclopedia).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196660