Počet záznamů: 1

T.G. Masaryk a "zakladatelské" rysy české etiky vědy: mezi pozitivismem a náboženstvím

 1. 1.
  0358701 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Drozenová, Wendy - Lášek, Jan Blahoslav
  T.G. Masaryk a "zakladatelské" rysy české etiky vědy: mezi pozitivismem a náboženstvím.
  [T.G. Masaryk and Founding Features in the Czech Ethics of Science: Between Positivism and Religion.]
  Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha: Filosofia, 2010, s. 39-48. ISBN 978-80-7007-348-3
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA900090803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: T.G.Masaryk * positivism * religion
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Text se zabývá Masarykovým vztahem k pozitivismu a k náboženství, který u něj vedl k prolínání pojetí pravdy jako výsledku vědeckého poznání a pravdy jako nábožensko-etické kategorie. Upozorňuje na výsledky Fundovy monografie o Masarykovi, která nově hodnotí Masarykův vztah k náboženství.

  The text is concerned with Masaryk's relations to positivism and to religion, which lead to diffusion of the concept of the truth as a result of scientific knowledge and the truth as religious-ethical category. It points out the outcomes of Funda's monograph on Masaryk concerning his relation to religion.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196657