Počet záznamů: 1

Zdeněk Fierlinger a likvidace československého vyslanectví v SSSR

 1. 1.
  0358638 - HIU-Y 2012 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Němeček, Jan
  Zdeněk Fierlinger a likvidace československého vyslanectví v SSSR.
  [Zdeněk Fierlinger and the liquidation of the Czechoslovak Embassy in the USSR.]
  Slovensko v dejinách 20. storočia. Kapitoly k spoločenským a vojensko-politickým udalostiam. Bratislava: Vojenský historický ústav Bratislava, 2010 - (Stanová, M.), s. 173-194. ISBN 978-80-970434-1-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: 20th century * Czechoslovak foreign resistence 1939–1945 * Czechoslovak-Soviet relations
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  V desáté kapitole autor popisuje události, týkající se aktivit československého vyslanectví v SSSR od německé okupace českých zemí v březnu 1939 do prosince 1939, kdy Z. Fierlinger musel opustit úřad a odešel ze SSSR.

  In the tenth chapter author writes about events relating to the activities of the Czechoslovak Embassy in the USSR from German occupation of the Czech lands in March 1939 to December 1939, when Z. Fierlinger must leave office and left the USSR.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196603