Počet záznamů: 1

Rudý havran ; Nový don Quijote

 1. 1.
  0358423 - UCL-M 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kolář, J. - Langerová, Marie (ed.) - Karfík, V. (ed.)
  Rudý havran ; Nový don Quijote.
  [Red raven ; New don Quijote.]
  Praha: Akropolis, 2009. 393 s. Skrytá moderna. ISBN 978-80-87310-05-2
  Grant CEP: GA ČR GA405/06/0671
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Kolář, Jiří * avant-garde
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Komentovaná edice dosud nevydané básnické skladby Jiřího Koláře Rudý havran, druhou část edice tvoří neznámá juvenilní básnická tvorba, texty z let 1934–1938, shrnutá pod názvem Nový don Quijote; s úvodní studií editorky Marie Langerové (s. 5-21).

  Annotated edition of previously unreleased poem of Jiří Kolář Rudý havran (Red Raven), the second part of the edition is formed of unknown juvenile poetic works, texts from the years 1934-1938, summarized under the name of New Don Quijote; includes a preliminary study writen by the editor of the volume Marie Langerová (p. 5-21).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196475