Počet záznamů: 1

Bimanuální sekvenční motorická úloha u roztroušené sklerózy mozkomíšní v obraze funkční magnetické rezonance: vliv fyzioterapeutických technik - pilotní studie

 1. 1.
  0358281 - UIVT-O 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Řasová, K. - Brandejský, P. - Tintěra, J. - Krásenský, J. - Zimová, D. - Medová, E. - Herbenová, A. - Kalistová, H. - Jech, R. - Řasová, M. - Zemanová, P. - Zeman, J. - Ibrahim, I. - Martinková, Patrícia - Doležil, D. - Jandová, D.
  Bimanuální sekvenční motorická úloha u roztroušené sklerózy mozkomíšní v obraze funkční magnetické rezonance: vliv fyzioterapeutických technik - pilotní studie.
  [Bimanual Tandem Motor Task with Multiple Sclerosis in Functional Magnetic Resonance Imaging: Effect of Physiotherapeutic Techniques - a Pilot Study.]
  Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Roč. 72, č. 4 (2009), s. 350-358 ISSN 1210-7859
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: roztroušená skleróza mozkomíšní * neurorehabilitace * aerobní trénink * funkční magnetická rezonance * plasticida * centrální nervový systém
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 0.246, rok: 2009

  Cílem studie bylo zjistit, zda se liší vzorec mozkové aktivace (VMA) vyšetřené pomocí fMR v průběhu motorické úlohy u nemocných s RS a u zdravých subjektů (ZS) a zda je možné ovlivnit klinické funkce a VMA pomocí neurorehabilitace (NRHB) a aerobního tréninku (AT). Dvanáct RS a pět ZS bylo vyšetřeno dvakrát - na začátku a na konci dvouměsíčního experimentu, během nějž polovina nemocných podstoupila NRHB a polovina AT. Vyšetření fMR na začátku experimentu ukázal signifikantní rozdíl mezi RS a ZS v rozsahu aktivované oblasti, který se po absolvování obou terapeutických programů zmenšil, a po terapii již nebyl signifikantní.

  The aim of study was to find out whether there is difference in pattern of brain activation (PBA) examined by fMRI during motor task in patients with MS and healthy probands (HP); and if it is possible to influence PBA by neurorehabilitation (NRHB) and aerobic training (AT). Twelve MS patients and five HP were examined at the beginning and at the end of the two-month experiment. The fMRI examination at the beginning of the experiment showed significant difference between MS and HP in extent of activated area, which reduced after both therapeutic programs and it was not significant after therapy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196372