Počet záznamů: 1

Česká literatura první poloviny 19. století mezi státní a národní cenzurou

 1. 1.
  0358204 - UCL-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kusáková, Lenka
  Česká literatura první poloviny 19. století mezi státní a národní cenzurou.
  [Czech literature in the first half of the 19th century between state and national censorship.]
  Česká literatura rozhraní a okraje : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010 - (Jungmannová, L.), s. 523-532. ISBN 978-80-85778-71-7.
  [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/2127
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * 19th century * preventative national censorship * institutional censorship * self-censorship * national elite
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Česká literatura a literární život v první polovině 19. století byl značně ovlivněn cenzurou ovládanou rakouskou státní mocí a jejím právním a organizačním systémem, stejně jako samotnou českou vlasteneckou elitou, která se pomocí taktiky předběžné cenzury českých knih a časopisů pokoušela vyhnout střetu s vládnoucím habsburským domem a chránit tak půdu dobytou pro pěstování českého jazyka, literatury a vědy. Studie analyzuje několik případů takové národní cenzury.

  Czech literature and literary life in the first half of the 19th century were considerably affected by the censorship wielded by Austrian state power and its legal and organizational system, as well as by the Czech patriotic elite itself, which by using the tactics of prior censorship on Czech books and journals, attempted to avoid conflicts with the Hapsburg throne and thus to protect the space that had been gained to cultivate the Czech language, literature and science. This paper analyses several cases of such national censorship.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196303