Počet záznamů: 1

Stosunki czesko (czechoslowacko)-polskie w programech czeskich partii politycznych III Republiki Czechoslowackiej

 1. 1.
  0358202 - MSUA-W 2011 RIV PL pol C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pehr, Michal
  Stosunki czesko (czechoslowacko)-polskie w programech czeskich partii politycznych III Republiki Czechoslowackiej.
  [Czechoslovak-Polish Relations in the Programmes of Political Parties during the Third Czechoslovak Republic (1945-1948).]
  Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. II. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2009 - (Blažek, P.; Jaworski, P.; Kamiński, L.), s. 36-43. Konferencje, 39. ISBN 978-83-7629-115-4.
  [Miedzy przymusowa przyjaźnia a prawdziwa solidarnościa. Czesi - Polacy - Slowacy 19389/39 - 1945 - 1989. Wroclaw (PL), 04.11.2004-06.11.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czechoslovak-Polish relations, 1945-1948
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Československo-polské vztahy po druhé světové válce byly rozporuplné. Na jedné straně s ohledem nejen na slovanské ideály byla snaha o co nejlepší vztahy. Na druhé straně byly vzájemné vztahy ztíženy špatnou historickou zkušeností a hraničními spory. Tuto rozporuplnost dokumentuje autor na příkladu programů českých politických stran v poválečném období let 1945-1948.

  After the World War II the Czechoslovak-Polish relations contained some contradictory aspects. On one hand there was desire to maintain as good relations as possible due to common Slavic ideals. On the other, the Czech-Polish relations had been tainted by contentious historical experience, including disputes over the border. Programs of Czech political parties in 1945-1948 provide sufficient evidence of existing contradictions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196301