Počet záznamů: 1

Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Prostorová analýza keramiky

 1. 1.
  0358191 - ARU-G 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pavlů, Ivan - Meduna, Petr (ed.)
  Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Prostorová analýza keramiky.
  [Activities on a Neolithic site of Bylany. An intrasite spatial analysis of pottery.]
  Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2010. 200 s. ISBN 978-80-87365-29-8
  Grant CEP: GA ČR GA404/03/0361; GA ČR GA404/09/0623
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Neolithic * spatial analysis * Bylany
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Práce zahrnuje prostorovou analýzu deseti znaků, které jsou obvykle spojovány s charakteristikou archeologizovaného obsahu zahloubených objektů na neolitických sídlištích. Jejich hodnoty jsou vyneseny na plánu sídliště podle chronologických fází. Z jejich prostorového rozložení je odvozen model pracovních prostorů v okolí neolitických staveb.

  The book consists of the space analysis of ten attributes that usually represent the archaeologized contents of the features on Neolithic sites. The values of these attributes are plotted on a map of the site according to the settlement phases. From their spacial distribution the model of external working spaces in the vicinity of Neolithic buildings is constructed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196293