Počet záznamů: 1

Omladináři, antimilitaristé a anarchisté ve vězení

 1. 1.
  0358130 - UCL-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jareš, Michal
  Omladináři, antimilitaristé a anarchisté ve vězení.
  [Omladina members, antimilitarists and anarchists in prison.]
  Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Academia: Praha, 2011 - (Peisertová, L.; Petrbok, V.; Randák, J.), s. 106-115. ISBN 978-80-200-1900-4.
  [Zločin a trest v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 25.02.2010-27.02.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Omladina Trials * prisoners * memoirs
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  V tomto příspěvku se na vybraných textech snažíme dokumentovat samotnou situaci uvěznění popsanou omladináři, antimilitaristy a anarchisty v období přelomu 19. a 20. století. Ve vzpomínkových textech, dopisech, denících či stylizovaných prózách jsou často popisovány deprese, dlouhodobá nuda i nepříliš vhodné zdravotní podmínky, ale vedle nich často převládá pracovní elán. Z dochovaných psaných projevů můžeme sestavit podrobný průběh procesu od zatčení přes výslechy a soudy až k samotnému žalářování a životu v kriminále. V článku jsou konfrontovány vzpomínky Aloise Rašína, Antonína Pravoslava Veselého, Aloise Tučka s pozdějšími texty Emila Špatného a poezií Huga Kepky.

  The author in this chosen texts try to show the actual situation of imprisonment, described by Omladina members, czech antimilitarists and anarchists in the late 19th and 20 century. Their memories, letters, diaries or stylized proses are often described depression, boredom and long-term health conditions. From this writting we can draw up a detailed course from the process until arrest through court hearings to the life in prison. In this issue are confronted the memories of Alois Rašín, Antonín Pravoslav Veselý, Alois Tuček with prison poems of anarchist Hugo Kepka.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196237