Počet záznamů: 1

Církevní správa v královském městě Kolíně ve 14. století

 1. 1.
  0358095 - MSUA-W 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Petr, Stanislav
  Církevní správa v královském městě Kolíně ve 14. století.
  [The church administration in the royal town of Kolín in the 14th century.]
  Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2010 - (Rábik, V.), s. 254-278. Bibliotheca historica Tyrnaviensis, 4. ISBN 978-83-7490-347-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Kolín, Czech Republic * Church administration * Middle Ages
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Práce se věnuje vývoji církevní správy v královském městě Kolín v období před husitskými válkami, přičemž si všímá rovněž dalších církevních institucí (pozice kolínské fary/děkanství v systému církevní správy, děkanský kostel, kaple, oltáře, kostely na předměstích, dominikánský klášter).

  The paper deals with the development of the church adminstration in the Bohemian royal town of Kolín before Hussites wars (Kolín parish/deanry in the system of church administration, dean church, chapels, altars, churches in Kolín’s suburbs) as well as with other church institutions in Kolín (Dominican monastery).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196216