Počet záznamů: 1

Bájné plavby do jiných světů

 1. 1.
  0358084 - UCL-M 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Samek, Daniel - Hladká Kučerňáková, E. - Moravová, M. (ed.)
  Bájné plavby do jiných světů.
  [Mythical Voyages to Other Worlds.]
  Praha: Argo, 2010. 178 s. Memoria medii aevi, 12. ISBN 978-80-257-0365-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Irish literature * myths * translations * medieval manuscripts
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Edice představuje soubor překladů staroirských a středoirských textů o mytických a mystických plavbách; obsahuje především překlad pohanského příběhu Plavba Brana, syna Febalova, který je nejstarším představitelem svého žánru, dále polopohanský text Plavba Máel Dúinova, který byl kdysi přeložen do češtiny Juliem Zeyerem. Také je zde přeložen latinský text Navigatio Sancti Brendani, křesťanská transformace těchto dvou textů a konečně dvě pozdní adaptace žánru založené na motivech předchozích textů.

  The edition presents a collection of translations of Old and Middle Irish texts about mythical and mystical naval voyages and contains at first place the translation of pagan story Voyage of Bran, son of Febal, the oldest representative of the „genre“, and a semi-pagan text Voyage of Máel Dúin, formerly transformed into Czech by Julius Zeyer. The book includes also the translation of Latin text Navigatio Sancti Brendani, christian transformations of both texts, and at last two later adaptations of the genre based on motifs transformed from forecoming texts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196211