Počet záznamů: 1

Banální jak z komiksové bubliny. Adjektivum "komiksový" jako žánrová specifikace

 1. 1.
  0358057 - UCL-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kořínek, Pavel
  Banální jak z komiksové bubliny. Adjektivum "komiksový" jako žánrová specifikace.
  [Banal as a speech bubble - the adjective "comics" as genre specification.]
  Česká literatura v intermediální perspektivě IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010 - (Fedrová, S.), s. 91-99. ISBN 978-80-85778-73-1.
  [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/2306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: comics * genre stereotypes * word usage analysis * adaptation
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Terminologický zmatek, který je stále součástí uvažování o povaze komiksu (jde o žánr, možná dokonce o literární formu nebo médium?) se odráží v používání adjektiva "komiksový" v různých médiích. Tohoto označení se běžně používá jako charakterizace odkazující obvykle ke specifické formální, žánrové nebo tematické podobnosti. Nicméně ve většině případů tato adjektivní forma jen oživuje žánrové stereotypy, nebo nesystematicky označuje zdrojové médium adaptovaného materiálu. Existují vůbec "komiksové rozhlasové pořady", "komiksové divadlo" nebo "komiksové filmy"? Studie dokazuje, že nejčastější příčinou označení textů jiných médií jako komiksových je: 1. formální blízkost příslušných médií, 2. superhrdinský žánr, 3. animace či technika kresleného filmu, 4. komičnost, ztřeštěnost, někdy dokonce rozpoznaná kvalitativní nedostatečnost zkoumaného textu.

  The terminological confusion that is still present when considering the nature of comics (is it a genre, perhaps even literary a form or a medium?) is reflected in the usage of the adjective "komiksový" (comics, the adjectival form which in Czech refers specifically to comics) in texts of various media. This description is commonly used as a characterization that usually refers to specific formal, genre-based or subject-based similarities. However, in most cases this adjectival notation only revives genre stereotypes, or non-systematically marks the source medium of adapted material. Do "comics radio shows", "theatre comics" or "comics movies" exist? As the article argues, the most common reasons for labelling other-media texts as comics are: 1. formal proximity of the media involved, 2. the superhero genre, 3. animation or cartoon technique, 4. humour, dottiness, sometimes even the perceived qualitative inadequacy of the text under review.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196197