Počet záznamů: 1

Zápas o nové Československo 1939-1946

 1. 1.
  0357984 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pehr, Michal
  Zápas o nové Československo 1939-1946.
  [The struggle for a new Czechoslovakia 1939-1946.]
  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 237 s. Knižnice Dějin a současnosti, 41. ISBN 978-80-7422-082-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czechoslovakia, 1939-1946
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Cílem této práce je podat přehled zásadních dobových koncepcí a představ o obnově československého státu po 2. světové válce, jak vykrystalizovaly v domácím i exilovém prostředí, a následně je srovnat s poválečnou realitou. Z toho důvodu byla použita netradiční periodizace 1939-1946. Rok 1946 byl zvolen záměrně, jako rok prvních poválečných parlamentních voleb, okamžik, kdy je v zásadě dobudována nová státní správa po druhé světové válce.

  The aim of the work is to present a summary of the basic ideas and plans at the time for a restored Czechoslovak state, which were crystallizing in the domestic and émigré environment, and to subsequently compare them with the postwar reality. For the reason the author has used what is possibly the rather untraditional time-frame of 1939-1946. The year of the first postwar parliamentary elections - 1946 - was chosen as a moment when the construction of the new state administration was basically completed after the World War II.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196139