Počet záznamů: 1

Různé podoby současné komunikace: mezi mluveností a psaností (1. část)

 1. 1.
  0357881 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hoffmannová, Jana
  Různé podoby současné komunikace: mezi mluveností a psaností (1. část).
  [Different forms of contemporary communication: in between the spoken and the written (part 1).]
  Český jazyk a literatura. Roč. 61, č. 2 (2010), s. 62-70 ISSN 0009-0786
  Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: spoken communication
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek se zabývá výukou ve volitelném semináři pro studenty bohemistiky FF UK věnovaném vztahům mezi mluvenými a psanými texty; zvláštní pozornost věnuje pronikání různých rysů a prostředků mluvenosti do současných psaných textů (texty publicistické, umělecké, „psaná konverzace“ v mailech, chatech a SMS) a metodologii zkoumání těchto interferencí.

  The article discusses teaching in a special university course for students of Czech (Faculty of Arts) which is concentrated on relationships between spoken and written texts. Attention is given especially to the „penetration“ of various features and means of the spoken into contemporary written texts (in media, literature, „written conversation“ in e-mails, SMS, chat), as well as to the methods of investigating these interferences.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196061