Počet záznamů: 1

Příliš nebezpečná Morava? Moravský patriotismus v poválečném Československu (1945-1989)

 1. 1.
  0357867 - USD-C 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pernes, Jiří
  Příliš nebezpečná Morava? Moravský patriotismus v poválečném Československu (1945-1989).
  [Moravia, too dangerous? Moravian patriotism in post-war Czechoslovakia (1945-1989).]
  Soudobé dějiny. Roč. 17, č. 3 (2010), s. 392-420 ISSN 1210-7050
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: Czechoslovakia * Moravian patriotism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek je věnován fenoménu "moravanství"(moravského patriotismu) a jeho vývoji v souvislostech československé politiky a sociálních změn od konce druhé světové války do zhroucení komunistického režimu.

  This article examines the phenomenon of "Moravianness" (Moravian Patriotism) and its development in interaction with Czechoslovak politics and social change from the end of the Second World War to the collapse of the Communist regime.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196047