Počet záznamů: 1

Analýza zvieracieho osteologického materiálu z lokality Zvolen-Balkán. Príspevok k problematike zvieracích pozostatkov na pohrebiskách lužickej kultúry na Slovensku

 1. 1.
  0357826 - ARUB-Q 2011 RIV SK slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nývltová Fišáková, Miriam - Zachar, T.
  Analýza zvieracieho osteologického materiálu z lokality Zvolen-Balkán. Príspevok k problematike zvieracích pozostatkov na pohrebiskách lužickej kultúry na Slovensku.
  [Analysis of animal osteology material from the site Balkan in Zvolen. Contribution to the discussion about the animal remains in the burial fields of the Lusatian culture in Slovakia.]
  Popolnicové polia a doba halštattská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Nitra, 2010 - (Furmánek, V.; Miroššayová, E.), s. 277-286. Archaeologica slovaca monographiae, Communicationes, 11. ISBN 978-80-89315-26-0.
  [Medzinárodna konferencia "Popolnicové polia a doba halštatská" /10./. Košice (SK), 16.09.2008-19.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Slovakia * Lusatian culture * cementery * animal bones
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Boli spracované zvieracie kosti z pohrebiska kultúry lužických popolnicových polí. Bolo zistené, že v ženských a detských hroboch sa nachádzajú pozostatky oviec a kôz. V mužských hroboch pozostatky kráv, kone a psa.

  Animals bones from cementery from Lusatian period were studed. In women and child burials there were identified bones from sheeps and goats. In man burials were identified bones from cattle, horse and dogs.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196018