Počet záznamů: 1

Přepis textu kodexu s ikonografickým komentářem

 1. 1.
  0357807 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Mutlová, P. - Homolková, Milada - Studničková, Milada
  Přepis textu kodexu s ikonografickým komentářem.
  [Transcript of the text of the Codex with an iconographic commentary.]
  Jenský kodex. Komentář. Praha: Gallery, 2009 - (Vaculínová, M.), s. 87-199. ISBN 978-80-86990-96-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511; CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: manuscript * Jena Codex * utraquist texts * utraquist images
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Popis a komentovaný přepis všech latinských a českých rukopisných děl Jenského kodexu doplněný o analýzu malířské výzdoby.

  Description and commented transcription of all Latin and Czech manuscript works in the Jena Codex supplied with an analysis of the decoration.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196001