Počet záznamů: 1

Katalyzátor pro úplnou oxidaci těkavých organických látek na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

 1. 1.
  0357788 - UFCH-W 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Bortnovsky, O. - Dvořáková, K. - Sobalík, Zdeněk - Sazama, Petr - Dědeček, Jiří - Tvarůžková, Zdenka
  Katalyzátor pro úplnou oxidaci těkavých organických látek na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby.
  [Catalyst for complete oxidation of volatile organic compounds based on geopolymer and process for its preparation.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 25.06.2010. Číslo patentu: 301936
  Grant CEP: GA MPO FT-TA4/068; GA ČR GP203/08/P593
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: geopolymer * catalyst
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1478716&lan=cs

  Katalyzátor pro úplnou oxidaci těkavých organických látek na bázi geopolymeru, obsahuje nejméně jeden druh katalyticky aktivního centra, a to kationty platiny, paladia, železa, mědi nebo kobaltu. Způsob výroby katalyzátoru může být modifikován přídavkem roztoku soli alespoň jednoho přechodového nebo vzácného kovu. Může být též modifikován přídavkem roztoku amonné soli, soli přechodového kovu nebo vzácného kovu a následným zahříváním na teplotu nejméně 450 °C v prostředí plynu obsahujícího 2 až 100 % obj. kyslíku. Způsob výroby katalyzátoru může být též modifikován přídavkem částicového nebo vláknitého plniva, odlitím do forem nebo granulací.

  In the present invention, there is disclosed a geopolymer-based catalyst for complete oxidation of volatile organic compounds, said catalyst comprising at least one kind of a catalytically active center, i.e. platinum, palladium, iron or cobalt cations. The preparation process of the catalyst can be modified by addition of a solution of a salt of at least one transient or noble metal. It can also be modified by the addition of ammonium salt of a transient or noble metal with subsequent heating to a temperature of at least 450 degC in a gaseous medium containing 2 to 100 percent by volume of oxygen. The preparation process of the catalyst can also be modified by the addition of particulate or fibrous filler, by casting thereof into molds or by granulation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195984