Počet záznamů: 1

Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1)

 1. 1.
  0357787 - BU-J 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Liška, Jiří - Palice, Zdeněk
  Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1).
  [Red List of lichens of the Czech Republic (version 1.1).]
  Příroda. Roč. 29, - (2010), s. 3-66 ISSN 1211-3603
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: checklist * lichenized fungi * threatened species
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Aktualizovaná verze Červeného seznamu, verze 1.1 zahrnuje hodnocení všech druhů lišejníkové flóry ČR. Z celkového počtu 1526 druhů jich 110 nebylo klasifikováno podle kategorií IUCN z důvodů taxonomické nejasnosti(kategorie NE). Druhů, pro něž nebyl dostatek dat pro klasifikaci (kategorie DD), bylo 340. Kategorie druhů v ČR vyhynulých(RE) čítá 138 druhů.

  The updated version 1.1 of the Red Data List of lichens of the Czech Republic is provided using IUCN criteria version 3.1. In total, 1526 species of lichenized fungi (without lichenicolous and lichen-allied fungi) are included.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195983