Počet záznamů: 1

Časopis Moravia (1838-1849). Jeho místo v literatuře a kultuře etnicky rozdělené moravské společnosti druhé třetiny 19. století

 1. 1.
  0357778 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kusáková, Lenka
  Časopis Moravia (1838-1849). Jeho místo v literatuře a kultuře etnicky rozdělené moravské společnosti druhé třetiny 19. století.
  [The Moravia journal (1838-1849). Its place in literature and culture of ethnically divided society in Moravia.]
  Časopis Matice moravské. Roč. 129, č. 2 (2010), s. 95-109 ISSN 0323-052X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech linguistic culture * 19th century * nationalism * Moravia journal
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zaměřuje na specifickou pozici časopisu Moravia v rámci aktuální nabídky periodik na Moravě v roce 1837 a jeho význam v soudobé etnicky rozdělené kultuře. Díky své nadnárodní, lokálně patriotické koncepci byl časopis Moravia otevřen také článkům o stavu české (a slovanské) jazykové kultury. Navzdory jisté distanci ze strany moravských buditelů, paralelně aspirujících na vlastní českojazyčný časopis, zastával časopis Moravia funkci prostředníka mezi oběma etniky až do roku 1848 (společně s pražským periodikem Ost und West). Až politizace periodik v revolučním období 1848-1849 (včetně Moravie, od jara 1848 profrankfurtsky orientované) a vznik prvních samostatných českojazyčných titulů na Moravě přinesly rozpad doposud společné kulturní platformy obou etnik a otevřely dveře jejich samostatnému vývoji.

  The work shows specific location of the Moravia journal in the actual offer of periodicals in Moravia in 1837 and reflects upon its role in the contemporary ethnically split culture. With its supranational, provincially -patriotic concept, Moravia was open also to articles informing about the state of the Czech (and Slavonic) language culture. Despite a certain distance on the part of Moravian revivalists, paralelly aspiring to their own journal in the Czech language, Moravia played the function of a mediator between both ethnics until 1848 (it formed a companion to Prague's Ost und West journal). Only the politicizing of periodicals in the revolutionary period of 1848-1849 (including Moravia, which got Frankfurt-oriented in the spring of 1848) and the realization of the first independent titles in the Czech language in Moravia brought the break-up of the so far joint cultural platform of both ethnics and opened the door to their independent development.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195975