Počet záznamů: 1

Vysoká škola politická a sociální v systému Národní fronty (1945-1949/1952)

 1. 1.
  0357709 - USD-C 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Devátá, Markéta
  Vysoká škola politická a sociální v systému Národní fronty (1945-1949/1952).
  [The University of political and social sciences in the National front system (1945-49/52).]
  Východočeské listy historické. Roč. 27, č. 27 (2010), s. 52-63 ISSN 1211-8184
  Grant CEP: GA ČR GAP410/10/2060
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: National front * education policy * Marxism-Leninism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek se věnuje vývoji a zaměření Vysoké školy politické a sociální, jež byla založena po roce 1945 pro výchovu státních úředníků a pracovníků postupně etatizovaného veřejného prostoru. Sleduje postupné kroky jejího ovládnutí komunistickou stranou v souvislosti s obecnými projevy této hegemonizace ve společenském a politickém životě tak, jak byl ustaven v systému Národní fronty. Rovněž se snaží postihnout proměnu postavení VŠPS v poúnorovém období na základě nově definované vědní politiky KSČ (opuštění konceptu sociálního vzdělávání, restrikce sociologie jako tzv. buržoazní pavědy).

  The study deals with the development and direction of the University of Political and Social Sciences which was established after 1945 to educate state officials and workers of the gradually etatized public space. It observes gradual steps of its overtaking by the Communist party in relation to general signs of this hegemonisation in social and political life as stated in the National Front system. It also tries to comprehend the change of the above mentioned university position in the after-February period on the basis of a newly defined science policy of the Communist party (leaving the concept of social education, restriction of sociology as a bourgeois pseudoscience).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195908