Počet záznamů: 1

Kde končí Evropa? Čechy a střední Evropa aneb topografie neznámého kontinentu

 1. 1.
  0357691 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hlaváček, Petr
  Kde končí Evropa? Čechy a střední Evropa aneb topografie neznámého kontinentu.
  [Where ends Europe? Bohemia and Middle Europe or the Topography of the unknown continent.]
  Bruncvík a víla. Přemýšlení o kulturní a politické identitě Evropy/Bruncwik und die Nymphe. Die Überlegungen zur kulturellen und politischen Identität Europas. Praha: Filozofická fakulta UK Praha & nakl. Filosofia Praha, 2010, s. 17-28. Europaeana Pragensia, 2. ISBN 978-80-7308-308-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Europa * identity * culture * political thought
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Tato studie analyzuje historické a současné problémy kulturní a politické identity Evropy v českém kontextu.

  This Study analysed the historical and contemporary problems with the cultural and political Identity of Europe in the Czech context.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195892