Počet záznamů: 1

Celosvětový systém a (různé) globalizace

 1. 1.
  0357516 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Suša, Oleg
  Celosvětový systém a (různé) globalizace.
  [Worldwide System and (diverse) Globalisations.]
  Kultury, civilizace, světový systém. Praha: Karolinum, 2010 - (Šubrt, J.; Árnason, J.), s. 167-180. ISBN 978-80-246-1822-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: globalisation * world system
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek Olega Suši se zabývá vznikem politicko-normativního požadavku různých globalizací. Různé proudy rezistence vůči soudobé deformované globalizaci rizikové společnosti požadují se stále větší naléhavostí globální odpovědnost aktérů.

  The article by oleg Suša deals with the political-normative requirement of diverse globalisations. Various trends of resistence against the contemporary globalization of deformed risk society require urgently the global responsibility of its stakeholders.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195776