Počet záznamů: 1

Máchův jamb a prostředky zeslabování konfliktu jazyka a metra

 1. 1.
  0357387 - UCL-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ibrahim, Robert - Sgallová, K.
  Máchův jamb a prostředky zeslabování konfliktu jazyka a metra.
  [Mácha’s iamb and devices to weaken the conflict between language and meter.]
  Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010 - (Piorecký, K.), s. 195-202. ISBN 978-80-85778-74-8.
  [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Mácha, Karel Hynek * 19th century Czech poetry * meter-language conflict * iamb * structuralism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie navazuje na výsledky strukturalistického bádání v oblasti veršové teorie (Roman Jakobson, Miroslav Červenka). Rozbor máchovského jambu básnické skladby Máj (1836) je založen na zkoumání vztahu jazyka a zvoleného metra, a zejména na výkladu rozporu mezi metrickým schématem a jeho jazykovou výplní v místech, kde se první (tedy přízvučná) slabika víceslabičného slova objevuje na slabé pozici verše. V básni Máj je takových veršů 87%, ale ve většině případů se jedná o přízvuk na první slabé pozici verše (nebo na pozici po caesuře), což je v českém jambu chápáno jako jedna z možností, jak vyřešit incipit vzestupného verše. Za povšimnutí stojí také morfologická organizace nemetrických veršů (např. s předložkou či předponou na slabé pozici) - upřednostňování určitých konfigurací by mohlo být přičteno Máchovu autorskému stylu.

  The paper follows up the results of structuralist verse theory (Roman Jakobson, Miroslav Červenka). The analysis of Mácha’s iamb used in his poem Máj (May, 1836) is based on observation of the relationship between the chosen meter and the language, and mainly on the explanation of the conflict between those two, which occurs when the first (therefore stressed) syllable of a polysyllabic word matches the weak (e.g. odd) position of the verse line. There are 87% of such lines in Máj, but in most of these cases the stressed syllable is occupying first verse position (or the position subsequent to caesura), which in Czech versification is seen as an acceptable alternative to the monosyllabic iambic incipit. Worthy of note is the morphological organisation of the unmetrical lines as well (such as preposition or prefix occupying weak position) – the preference of particular configurations may be seen as being the part of the author’s individual style.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195675