Počet záznamů: 1

Rigorous meaning of McLennan ensembles

 1. 1.
  0357359 - FZU-D 2011 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Maes, C. - Netočný, Karel
  Rigorous meaning of McLennan ensembles.
  Journal of Mathematical Physics. Roč. 51, č. 1 (2010), 015219/1-015219/16 ISSN 0022-2488
  Grant CEP: GA ČR GA202/07/0404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: nonequilibrium ensembes * entropy production * driven diffusion
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 1.291, rok: 2010
  http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JMAPAQ000051000001015219000001&idtype=cvips&gifs=yes

  Analyzujeme McLennanovy stacionární soubory pro generické skokové a difúzní procesy mimo termodynamickou rovnováhu. Podáváme rigorózní důkaz, že nerovnovážná korekce k Boltzmannově distribuci je ve vedoucím řádu dána přechodovou složkou ireverzibilního toku entropie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195650