Počet záznamů: 1

Historiografie jako součást politiky. Zakladatelské období stranického dějepisectví v Československu, 1950-1955

 1. 1.
  0357346 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Sommer, Vítězslav
  Historiografie jako součást politiky. Zakladatelské období stranického dějepisectví v Československu, 1950-1955.
  [Historiography as Part of Politics: The Beginning of Party Historiography in Czechoslovakia, 1950–1955.]
  Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010 - (Kostlán, A.), s. 97-157. Práce z dějin vědy, 23. ISBN 978-80-7285-123-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czechoslovakia * Communist regime * scientific policy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kapitola se zabývá vývojem historiografie KSČ v první polovině 50. let. Věnuje se institucionální a sociální základně této historiografie, její odborné tvorbě, aktivitám v oblasti politiky paměti a snahám o kontrolu soudobého historiografického diskurzu.

  The monograph chapter charts out the development of the historiography of the Czechoslovak Communist Party in the first half of the 1950s. It focuses on the institutional and social basis of this historiography, the actual writing, activities in the area of the policy of shaping and manipulating memory, and efforts to control recent historiographical discourse.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195641