Počet záznamů: 1

Několik poznámek k dějinám české literární cenzury (Reflexe bývalé cenzury v humoristických a satirických časopisech po r. 1918 a po r. 1989; na materiálu časopisu Nebojsa a Dikobraz)

 1. 1.
  0357341 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hemelíková, Blanka
  Několik poznámek k dějinám české literární cenzury (Reflexe bývalé cenzury v humoristických a satirických časopisech po r. 1918 a po r. 1989; na materiálu časopisu Nebojsa a Dikobraz).
  [Comments on history of Czech literary censorship (Reflection of former censorship in the comic and satirical magazines after 1918 and after 1989; using materials from the periodicals Nebojsa and Dikobraz).]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 2, č. 4 (2010), s. 151-159 ISSN 0231-634X
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/2127
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: censorship * comic magazines
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Příspěvek mapuje metodou sondy tematizaci cenzury v přelomových obdobích po r. 1918 a po r. 1989, a to na materiálu humoristicko-satirických časopisů Nebojsa a Dikobraz. Zjišťuje pak shody, rozdíly a deficity: časopisy obdobně vracely do literární komunikace zakázaná díla a prvoplánově satirizovaly cenzurní praktiky. Jednotlivé rozdíly se týkaly předmětu satirického výpadu. Vždy pak šlo o reakci na útisk ze strany vnější instituce prohibitní cenzury.

  The paper illuminates the theme of old censorship in comic magazines "Nebojsa" and "Dikobraz", after 1918 and after 1989, respectively. It points out, that both magazines reflected the theme in similar ways: both published the confiscated literary works and satirized or reflected the censors. Then, "Nebojsa" published satire on "new" censorship and "Dikobraz" stopped echoing the theme. The paper concludes that the theme did not transform, the satirical object always being institutional censorship, without reflecting the concept of censoring in general.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195637