Počet záznamů: 1

Otakar Auředníček: Zpívající labutě / přepis záznamu hodiny češtiny

 1. 1.
  0357327 - UCL-M 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Ibrahim, Robert
  Otakar Auředníček: Zpívající labutě / přepis záznamu hodiny češtiny.
  [Otakar Auředníček: Zpívající labutě / transcription of a Czech lesson.]
  Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě. Praha: Akropolis, 2010 - (Ibrahim, R.; Adam, R.; Čihák, J.; Fidlerová, A.; Hoffmann, B.; Hoffmannová, J.; Holý, J.; Nejedlý, P.), s. 66-75. ISBN 978-80-87481-05-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * interpretations * Auředníček, Otakar
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Kapitola se skládá z analýzy Auředníčkovy básně Zpívající labutě se zaměřením na její formu, ve druhé části je analyzována ukázka mluveného projevu.

  The chapter consists of an analysis of Auředníček's poem Zpívající labutě (Singing Swans), the focus is on its form; in the second part of the chapter there is a stylistic analysis of an extract of a spoken speech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195626